Transitie van energie

Energie transitie houdt in het overgaan van een bepaalde energiebron tot een andere energiebron, lees meer hierover op https://www.bredenoord.com/nl/kennis/. Men spreekt ook wel van duurzame energie. Het is dus een energiebron die milieuvriendelijk is. Het is het vervangen van fossiele brandstoffen door brandstoffen waarbij minder CO2 uitgestoten wordt. Energie transitie houdt dus niet in dat er minder energie wordt verbruikt. Het gaat gewoon om het gebruiken van een andere, milieuvriendelijker energiebron. Met deze bronnen kun je energie verkrijgen uit zonlicht of windkracht. Ook zijn er warmtepompen en andere voorzieningen die ervoor zorgen dat woningen en bedrijven op de juiste temperatuur kunnen komen zonder brandstoffen te gebruiken.

Waarom gebruik maken van energie transitie?

De energie transitie maakt gebruik van moderne technologie. Hiermee kun je energie winnen uit bronnen van de natuur die niet uitgeput kunnen raken. Fossiele brandstoffen raken namelijk ooit een keer op. Ook zorgt het verbranden van fossiele brandstoffen voor veel CO2 uitstoot. Deze raken op en zijn ook niet milieuvriendelijk. Daarom zijn groene energiebronnen een handige uitkomst. Energie leveranciers investeren vaker in duurzame energieoplossingen. Dit kun je zien aan windparken en zonneparken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan elektrische auto’s, doordat deze worden opgeladen door middel van stroom gebruik je geen bezine meer. Tijdens het rijden laat je dus ook geen giftige stoffen vrij. Ook dit draagt bij aan groene energie. Een traditionele auto maakt gebruik van olie uit de grond (brandstof), maar ook dit kan een keer opraken. Op den duur gaan wij dit dus moeten vervangen. Dat is een van de redenen waarom veel bedrijven nu overschakelen naar duurzame energie.