Wat is de WOZ waarde Apeldoorn? 

Op het ogenblik dat je eigenaar wordt van een woning in Apeldoorn zal je geconfronteerd worden met de zogenaamde WOZ waarde Apeldoorn. Voor deze WOZ waarde geldt dat ze ontzettend belangrijk is. Ze vormt namelijk de basis voor verschillende belastingen en heffingen waarmee je kan worden geconfronteerd. Er kan hierbij worden gedacht aan bijvoorbeeld de volgende:

  • Onroerendezaakbelasting;
  • Rioolheffing;
  • Waterschapslasten;

Voor de WOZ waarde geldt dat ze elk jaar opnieuw wordt bepaald. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat je het als eigenaar van de woning in kwestie niet eens bent met de berekende waarde. In dat geval heb je de mogelijkheid om daar bezwaar tegen aan te tekenen. In ieder geval, alles wat je moet weten over deze toch wel belangrijke waarde die wordt vastgesteld ontdek je hieronder.

Hoe wordt de WOZ waarde Apeldoorn berekend?

Het spreekt voor zich dat de WOZ waarde Apeldoorn dient te worden berekend. Dit gebeurt niet één keer, maar wel elk jaar. Voor deze waarde geldt dat ze wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren. Het gaat hierbij dan in eerste instantie natuurlijk om de locatie waar het pand over beschikt. Dat is echter niet alles. Ook de onderstaande factoren worden in overweging genomen:

  • De inhoudsgegevens;
  • De oppervlaktegegevens;
  • Actuele verkoopprijzen van woningen; 

De berekening gebeurt door de gemeente waarin je woonachtig bent. Er wordt daarvoor altijd 1 januari als peildatum aangehouden. Wanneer de berekening door de gemeente is uitgevoerd zal er vervolgens een zogenaamde WOZ beschikking worden opgemaakt die bij jou in de bus zal vallen.

Waarom wordt de WOZ waarde jaarlijks aangepast? 

Voor veel mensen geldt dat ze het vreemd vinden dat hun WOZ waarde Apeldoorn jaarlijks wordt aangepast. Nochtans is dat helemaal niet zo vreemd. Zoals hierboven reeds aangehaald zijn er best een aantal verschillende factoren die van invloed zijn op de WOZ waarde. Het gaat hierbij niet uitsluitend om de aangehaalde zaken hierboven. Daarnaast dient er immers ook te worden gedacht aan de actuele verkoopprijzen van het vastgoed. Ook deze worden mee in overweging genomen. Omdat deze jaarlijks (aanzienlijk) kunnen verschillen dient ook de WOZ waarde opnieuw te worden berekend. Hier moet je dan ook wel aandachtig voor zijn. In principe hoeft een gestegen WOZ waarde overigens niet meteen een groot probleem te zijn. Dit betekent namelijk dat je bij verkoop van je woning ook zal kunnen rekenen op een hoger gelegen verkoopprijs.

Wat wanneer je graag bezwaar wenst aan te tekenen?

De WOZ waarde Apeldoorn wordt zoals reeds aangegeven steevast berekend door de gemeente. In het merendeel van de gevallen is deze berekening vrij perfect. Het is echter wel degelijk mogelijk dat je bij het ontvangen van de WOZ beschikking het niet eens bent met de bepaalde waarde. In dat geval kan je ervoor kiezen om bezwaar aan te tekenen. Dit bezwaar dient te worden ingediend binnen de 6 weken van zodra de WOZ beschikking werd ontvangen. Doe je dat niet binnen deze periode? Dan kan je voor de bepaalde WOZ waarde voor dat jaar geen bezwaar meer indienen. De manier waarop het bezwaar moet worden ingediend wordt bepaald door de gemeente in kwestie.

Klik hier voor meer informatie.