Een nieuwbouw huis kopen; dit zijn de valkuilen

Het laten bouwen van een eigen huis is voor velen een droom. Door rekening te houden met de hieronder beschreven valkuilen en eventuele stappen te ondernemen, zorg je ervoor dat die droom niet in een nachtmerrie verandert. 

Verbouwingskosten en verborgen gebreken

Een van de dingen die je moet weten bij het kopen van een nieuwbouw huis heeft te maken met de zogenaamde verbouwingskosten en verborgen gebreken. Voor wat betreft die eerste geldt dat je door een bouwkundig rapport op te laten maken, een goed beeld krijgt van de (noodzakelijke) verbouwingskosten. Als koper heb je een onderzoek plicht, maar voor een leek zijn bouwtechnische zaken, zoals de aardlekschakelaar, het voegwerk en de fundering, lastig te beoordelen. Door tijdens de bouw van je eigen huis een keuring te laten uitvoeren door een expert – en dus niet alles zelf te doen – komen eventuele bouwfouten op tijd aan het licht. Je kunt ook een deskundige inhuren voor de inspectie van het nieuwbouw huis bij oplevering. Bij oplevering worden namelijk alle gebreken geïnventariseerd en vermeld in een opleveringsrapport. Dit proces verbaal van oplevering wordt vervolgens door beide partijen ondertekend, waarmee jij aangeeft het huis te aanvaarden, op de geconstateerde gebreken na. Een expert kan je onder meer helpen bij het opstellen van een complete lijst met geconstateerde gebreken. 

Na ondertekening van het opleveringsrapport

Na ondertekening van het opleveringsrapport heeft de bouwer van je eigen huis drie maanden de tijd om die geconstateerde gebreken te herstellen. Een valkuil is dat er onenigheid over deze herstelwerkzaamheden kan ontstaan. Zo kan het bouwbedrijf weigeren de gebreken te noteren. Op zo’n moment kun je de aannemer verzoeken de geconstateerde gebreken als zogenaamde discussiepunten op te laten nemen in het proces verbaal van oplevering. Maar ook dat kan het bouwbedrijf weigeren. Als dat zo is, kun je de bouwer middels een aangetekende brief wijzen op de gebreken, met het verzoek deze te repareren. Houd er bij het kopen van een nieuwbouw huis dus rekening mee dat het bouwbedrijf de geconstateerde gebreken soms niet binnen drie maanden oplost en dat je mogelijk een tijdje in een huis woont waar nog het een en ander mis mee is. Echter, wanneer de gebreken drie maanden na oplevering nog niet zijn verholpen, kun je wel een notaris inschakelen en de aannemer officieel in gebreke stellen.

Extra kosten voor meerwerk

Onze laatste beschreven valkuil bij het kopen van een nieuwbouw huis heeft te maken met extra kosten voor meerwerk. Naast de koop- of aanneemsom is er ook nog zoiets als de kosten voor meerwerk. Meerwerk zijn extra werkzaamheden – niet van tevoren afgesproken en buiten het standaard bouwplan om – die de aannemer verricht om je huis naar jouw smaak aan te passen. Je kunt hierbij denken aan het laten verplaatsen van de stopcontacten, het laten verleggen van de leidingen of het laten bouwen van een uitbouw of dakkapel. Wees waakzaam op extra kosten voor dit meerwerk. Bouwbedrijven leveren nieuwbouw huizen vaak dusdanig uitgekleed op, dat er extra en te veel betaald moet worden voor de normaalste voorzieningen en aanpassingen. Door vóór ondertekening van het koopcontract de meerwerklijst met harde getallen bij het bouwbedrijf op te vragen, heb je meer inzicht en kun je eventuele stappen ondernemen.

Laat bovenstaande valkuilen jouw droom van het laten bouwen van een eigen huis niet uiteen spatten. Door ze in je achterhoofd te houden en hulp van externe partijen in te schakelen, val je er zeker niet in.